BARNSJUKHUSET MARTINA

Nyheter

Viktig Information Gällande Coronavirus

Med anledning av den rådande situationen gällande Coronaviruset så vill vi informera hur vår mottagning hanterar situationen:

Principiellt följer Järva Specialistvård Martina Smittskyddsinstitutets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Riktlinjerna kan ändras med kort varsel och vi uppdaterar oss så fort vi kan.

Vid tveksamheter kan ni alltid kontakta 1177 vid symtom så som feber, hosta eller andningsbesvär, alternativt gå in på www.1177.se där mycket information finns att läsa.

Vid allmänna frågor kring Corona kontakta 113 13 alternativt www.11313.se eller www.krisinformation.se

Vi rekommenderar att endast en förälder eller en anhörig som följer med åt gången, allt i syfte att minimera smittrisken.

I övrigt så är samtliga hygienregler skärpta för all personal samt att vi har plockat bort leksaker i väntrum och i undersökningsrummen.

Vi arbetar för att våra resurser ska räcka till så många som möjligt.

Tack för visad hänsyn och tålamod!