JÄRVA SPECIALISTVÅRD

Remittent Ortopedi

Vi har från och med hösten ett färdigt avtal med Region Stockholm att bedriva frakturmottagning på barn.

Remisser granskas dagligen av specialist i barnortopedi. Vi bokar och kallar därefter in patienten så att den aktuella skadan kontrolleras i rätt tid. Ibland kan bedömningen skilja sig något från den första bedömningen som utfördes vid skadetillfället.

Vi har också möjlighet att om det behövs komplettera frakturuppföljningar radiologiskt.

Remittera till Järva Specialistvård

Vi finns i Take Care under mottagare: Martina ortoped.

Ni är också välkomna att ringa. Vi har korta väntetider och patienten kan själv boka tid hos oss.

Ortopedi för barn och vuxna

Vi finns i Take Care under mottagare: Martina ortoped. Ni är också välkomna att ringa. Vi har korta väntetider och patienten kan själv boka tid hos oss.