JÄRVA SPECIALISTVÅRD

Öron-Näsa-Hals-Center

Öron-näsa-hals-center på Järva Specialistvård är en del av Barnsjukhuset Martina på Sophiahemmet. På mottagningen har vi erfarna ÖNH-specialister som har arbetat i flera år. Från januari 2020 har vi expanderat mottagningsverksamheten, samt driver en ny dagkirurgiska operationsavdelning.

Utredning och behandling

Vi utreder och behandlar både vuxna och barn, från nyfödda som har problem med kort tungband och uppåt i alla åldrar.

Vi utreder och behandlar bland annat:

 • Återkommande öroninflammationer
 • Nästäppa
 • Snarkningar
 • Återkommande halsinfektioner
 • Hörselnedsättningar
 • Yrsel
 • Tinnitus
 • Bihåleproblem
 • Näspolyper
 • Kronisk rinnsnuva
 • Tumörer
 • Heshet,
 • Sväljningssvårigheter
 • Hudförändringar i ansiktet och ytteröron.

Operationer

På vår dagkirurgiska enhet utför vi operationer både i lokalbedövning och narkos. Operationsingrepp som vi utför är bland annat:

 • Snarkningar och nästäppa hos barn
 • Röroperation i öron
 • Körtel bakom näsan
 • Kort tungband
 • Tonsilloperationer (både förminskning och borttagande)
 • Näsoperationer (nässkiljeväggsoperation och funktionell ytternäseplastik )
 • FESS (titthåls bihålekirurgi)

ÖRON-NÄSA-HALS-CENTER

En komplett mottagning
kvalitetssjukvård med mångårig erfarenhet.

Erfarenhet och kvalitet
Erfarna medarbetare med hög kompetens och
många års erfarenhet. Vi deltar inom nationella
kvalitetsregistret för öron-näsa-hals.

Både barn och vuxna är välkomna
Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med
barn och vuxna.

Tillgänglighet och korta väntetider
Nära den kirurgiska verksamheten finns lab
och röntgen (RTG, CT, MRT & U-ljud).

Samarbete med käkkirurgisk klinik
Vi har ett samarbete med käkkirurgisk klinik.