JÄRVA SPECIALISTVÅRD

Öron-Näsa-Hals

På Järva Specialistvård har vi en öron-, näsa och halsmottagning med erfarna specialister och övrig personal som har arbetat tillsammans i flera år. Nytt är att vi är en filial till Barnsjukhuset Martina på Sophiahemmet.

Utredning och behandling

Vi utreder och behandlar symtom och sjukdomar hos patienter i alla åldrar från de alla minsta barnen som har kort tungband, återkommande öroninflammationer, nästäppa och snarkning till våra äldre patienter som kan drabbas av hörselnedsättningar, sväljbesvär eller yrsel.

Däremellan finns heshet, bihåleinflammationer, näspolyper, kroniska öroninflammationer, tumörer mm.

Vi opererar i lokalbedövning hudförändringar, näspolyper mm.

Vid ingrepp som behöver narkos tex tonsillektomi, gör vi operationsplanering direkt så att inget ytterligare mottagningsbesök behövs.

Ett par gånger per vecka kommer en audionom och utför hörseltester.

Vi behandlar bland annat följande besvär:

 • Snarkningar och nästäppa hos barn
 • Nästäppa hos vuxna
 • Återkommande öroninflammation samt vätska innanför trumhinnan
 • Återkommande halsinfektioner hos barn och vuxna
 • Hörselnedsättning hos barn och vuxna. Vi utför hörselprov men provar inte ut hörapparater.
 • Bihålebesvär
 • Kort tungband
 • Vi opererar hudförändringar och mindre hudtumörer i huvud- och halsområdet
 • Infektioner i öron, näsa eller hals
 • Frekventa näsblödningar
 • Sväljningsbesvär
 • Yrsel
 • Tinnitus

Öron-Näsa-Hals

Vi tar emot alla typer av sjukdomar eller symptom inom huvud-halsregionen, som exempelvis hörselnedsättningar (med eller utan yrsel), näspolypos eller andra anatomiska avvikelser, infektioner, bihålesjukdomar, stämbandspolyper, och tumörer m.m.